Coronavirus

Vi er bevidste om den store usikkerhed og utryghed der er i forbindes med Coronavirusen og vi holder, som arrangør, løbende øje med sundhedsstyrelsen anbefalinger og følger naturligvis disse.

Nogle af sundhedsstyrelsens anbefalinger har allerede resulteret i ændringer til dette års camp:

  • Antallet af deltager er reduceret til ca 500 børn.
  • Morgensamlingen hvor vi plejer allesammen at være indenfor til information, bliver rykket udendørs eller aflyst
  • Autografskrivning er aflyst
  • Der har indkøbt håndsprit til alle . Der skal sprittes hænder af inden vi går ind til spisning og andre fælles arrangementer.
  • Mad vil blive serveret.

Vi opfordre endvidere de enkelte hold/klubber af følge nedenstående:

  • En kraftig opfordring til at blive hjemme hvis man på nogen måde føler sig småsyg, hoster, er snottet osv.
  • Fysisk kontakt som kram og håndtryk skal undgås.  Lokale ledere er ansvarlige for at tilse at det sker under stævnet.  Lederne har endvidere pligt og ret til at bede både børn og voksne, som udviser ovenstående symptomer, om at tage hjem.
  • Der vil løbende under stævnet blive italesat samværsregler der sikrer mindst mulig fysisk kontakt.
  • Vi henstiller til at man som deltager kun tager sin allernærmeste familie med. Hvis vi kan begrænse antallet af tilskuere mindskes smitterisikoen.

I forbindelse med overnatningen på skolerne anbefales det at børnene fordeles i flest mulige lokaler, sådan at der kan være afstand mellem hver enkelt soveplads.